Biotechnológia

Definíció:
 • A kifejezés, valamint az első definíció megalkotása a magyar származású Ereky Károly nevéhez fűződik. A biotechnológia (német: Biotechnologie) kifejezést egy 1918-ban tartott előadásában használta először, valamint az első publikáció is az ő nevéhez fűződik. Ennek megfelelően világszerte Ereky Károlyt tekintik a biotechnológia atyjának.
 • A biotechnológia élő szervezetek és azok termékeinek ember általi felhasználása meghatározott célok elérésére. A felhasználási cél lehet humán- vagy állat-egészségügyi, mezőgazdasági vagy ipari.
 • „A biotechnológia a tudomány és technológia alkalmazása élő szervezeteken, azok részein, termékein vagy modelljein azzal a céllal, hogy megváltoztassunk élő vagy élettelen anyagokat tudás, termékek vagy szolgáltatások létrehozásáért.” (OECD 2005). A legfontosabb biotechnológiai tudományterületek, ill. technikák a molekuláris biotechnológia, a sejt- és szöveti biotechnológia, az anyagfeldolgozási biotechnológia, a bioinformatika és a nanobiotechnológia.

A biotechnológia területei:
A magyar biotechnológia négy alszektora a piros (orvosi) biotech, bioinformatika, zöld (agrár-élelmiszeripari) biotech és fehér (ipari-környezetvédelmi) biotech. A négy alszektor közül Magyarországon egyértelműen a piros biotech a legfejlettebb.

Piros

A piros (orvosi) biotechnológia fő alkalmazási területei a (1) terápia, a (2) molekuláris diagnosztika és „omikák”, valamint a (3) kutatási technológiák és szolgáltatások, hatóanyag

Bioinformatika

A bioinformatika fő alkalmazási területei a (1) szűken vett bioinformatika, a (2) biokémiai informatika, valamit az (3) egyéb biológiai kísérletek informatikai támogatása.

Zöld

A zöld (agrár-élelmiszeripari) biotechnológia fő alkalmazási területei a (1) növénybiotechnológia, az (3) állatbiotechnológia, valamint az (3) élelmiszeripari biotechnológia.

Fehér

A fehér (ipari-környezetvédelmi) biotechnológia fő alkalmazási területei a (1) bioalapú termékek, biofinomítás, a (2) bioenergia, valamint a (3) bioremediáció. A négy alkalmazási terület között és körül erősek a kapcsolódások, s azokat nem lehet minden esetben egyértelmű határvonalak mentén elválasztani egymástól.Célok:
Hova akar a magyar biotechnológia szektor reálisan eljutni? – Az elmúlt évtizedek során Magyarország megteremtette a K+F bázist, az emberi tudásalapot, a nemzetközi kapcsolatokat, az ipari és szellemi infrastruktúrát, amelyekből kiindulva az elkövetkező évtizedekben a magyar biotechnológiai szektor a világ élvonalába kerülhet.
 1. A magyar biotechnológiai szektor tovább erősödik, bekerül az EU kiemelkedő biorégióinak sorába, globálisan is számon tartják, s ezzel együtt kifejlődik néhány a globális élvonalba tartozó szegmense.
 2. Az erős magyar biotechnológiai szektor mérhetően hozzájárul a magyar társadalom jólétéhez – többek között – gazdasági erején, az emberek egészségi állapotának javításán, az élelmiszerek minőségén, az ország energiafüggőségének csökkentésén és a biológiai környezetvédelmen keresztül.

A biotechnológia társadalmi javulást okozó haszna:
A biotechnológia hozzá tud járulni a magyar társadalom jólétéhez gazdasági erején, azaz a megnövelt GDP-n és a teremtett munkahelyeken keresztül, amely tudásalapú, tehát gyorsan növekvő, magas hozzáadott értékű, ezáltal ellenáll a gazdasági kilengéseknek és alacsony költségű országok versenyének, ugyanis a biotechnológia:
 • A világ egyik leggyorsabban növekvő iparága;
 • Cégei döntően export piacokat céloznak meg;
 • Számos egyéb ipari szektor növekedését előmozdítja;
 • Pozitív növekedési mintául szolgál és sikertörténeteket szolgáltat más iparágaknak, vállalkozásoknak, javítja a vállalkozói morált és a kockázati tőke kultúrát;
 • Jól fizető, magas kvalitású, tudásalapú munkahelyeket teremt;
 • Elősegíti a brain gain-t: nagyszámú hazai szakember dolgozik az EU/USA-ban ennek az iparágnak az élvonalában, jelentős részük szívesen hazatérne;
 • Nagy húzóerőt gyakorol a hazai felsőoktatás színvonalára (orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, fizikus, informatikusképzésben) és a fiatal tehetséges szakembergárda itthon tartására;
 • Gyakorlati visszajelzést ad az egyetemi oktatásnak és kutatásnak;
 • Elősegíti jelentős EU/USA pénz beáramlását strukturális (GOP stb.) és nem strukturális alapokból származó pályázatokból (FP7, NIH, stb.).A Dispomedicor Zrt. szerepvállalása:


A kutatóközpont által megtermelt értékek, javak, szolgáltatások valódi exportképes magyar tudást adnak, melyben a Dispomedicor Zrt. rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik. A magas szintű kormányközi látogatások és eszmecserék alkalmával a kutatóközpont eredményei, munkája és lehetősége valódi exportbázist biztosít – tudásalapú ipari exporttermék: Magyarország és kormányainak büszkeségére. Fontosnak tartjuk, hogy vállalatunk független a New York-i központú multinacionális és globalizált lobbi érdekektől, valamint valódi lehetőség az iszlám országok felé történő nyitásra.
A biotechnológia célpiacai:

 • Magyarország
 • Ukrajna
 • Kuba
 • Qatar
 • Szaúd-Arábia
 • Izrael


A Dispomedicor Zrt. a komplex ötletadó és felelős projektgazda szerepét tölti be: Magyarországon termelő, Magyarországért elkötelezett, adót itthon fizető nagyvállalat.
A Dispomedicor Zrt.-nek Magyarország külpolitikájával és külgazdasági stratégiájával több ponton egyező világos és hosszú távú, reális koncepciója van, melynek jelen biotechnológiai központ csupán egy fontos szeletét adja. Az ötletgazdától az ötletet elválasztani annyit jelentene, mint az ötletet teljes egészében ellehetetleníteni. Világos értékesítési külpiaci koncepcióval/ potenciállal rendelkezünk. Továbbá egy ilyen összetett projekt megvalósításához működő, az iparban és külkereskedelemben is járatos magyar vállalatra van szükség.
A biotechnológiai központ létrehozása mellett a vállalat céljai között szerepel az AIDS ellenes tapasz elkészítése is együttműködve magyar kutató laboratóriummal.