HITELEZŐI FELHÍVÁSA Dispomedicor Egyszerhasználatos orvosi eszközöket és műtét-technikai termékeket gyártó Zrt. "csődeljárás alatt" (székhelye: 4032 Debrecen, Füredi út 98., Cégjegyzékszáma: 09-10-000002, adószáma: 10209080-2-09) az alábbi közleményt teszi közzé.
A Debreceni Törvényszék a 4.Cspk.4/2019/9. sorszám alatti végzésével az adós gazdálkodó szervezet kérelme alapján a csődeljárást elrendelte és intézkedett az erről szóló végzésnek a Cégközlönyben való közzétételéről. A közlemény a Cégközlönyben 2019. 10. 25. napján jelent meg.
Vagyonfelügyelőként a törvényszék kirendelte a Modulig Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., Cg: 05-09-016783).
A hitelezők a fennálló követeléseiket a végzés Cégközlönyben történő közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - bejelenthetik az adósnak és vagyonfelügyelőnek, amellyel egyidejűleg kötelesek a nyilvántartásba vételért fizetendő díjat is megfizetni a vagyonfelügyelő Cstv. 12§ (1) bekezdés szerint közzétett bankszámlájára.
A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1%-át, de legalább 5000 Ft-ot és legfeljebb 100 000 Ft-ot - nyilvántartásba vételi díjként befizesse a vagyonfelügyelő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11701004-25969216 pénzforgalmi számlájára.
A fenti határidők elmulasztása esetén a követelések nyilvántartásba vételére nem kerül sor, amely mulasztással szemben igazolásnak nincs helye.
A hitelező követelésének bejelentésekor köteles csatolni a követelését megalapozó okiratokat.
A Cstv. 11§ (1) bekezdés szerinti követeléseket, a 3§ (1) bekezdés g. pont szerinti függő követeléseket - továbbá a folyamatban lévő peres és nem peres eljárásokban, közigazgatási hatósági eljárásokban az adóssal szemben támasztott igényeket kivéve - az adós számviteli törvény szerinti függő kötelezettségeivel összefüggő azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövőbeli eseménytől függ, hogy keletkezik az adós számára fizetési kötelezettség, még nem kell bejelenteni.

Debrecen, 2019. október 31.

NAGY ANTAL
az igazgatóság elnöke