Pályázatok

A DISPOMEDICOR Zrt. Hajdúböszörményi és debreceni gyártelepein meglévő épületek átalakítási munkái

2015 | 12| 15
DISPOMEDICOR ZRT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A DISPOMEDICOR Zrt. Hajdúböszörményi és debreceni gyártelepein meglévő épületek átalakítási munkái”
A DISPOMEDICOR ZRT. befejezte a hajdúböszörményi és debreceni gyártelepein meglévő épületek átalakítási munkáit.

A DIPSOMEDICOR ZRT. az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A DISPOMEDICOR Zrt. Hajdúböszörményi és debreceni gyártelepein meglévő épületek átalakítási munkái” című, ÉAOP-1.1.1/D-11-2012-0078 azonosító számú pályázatát az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője nettó 99 857 170 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek találta.

A DISPOMEDICOR Zrt., a MEDICOR Művek Debreceni Orvosi Műszergyárból vált ki. Fő tevékenysége a TEÁOR ’08 szerinti 3250 orvosi eszközök gyártása. Társaságunk termékeinek gyártása a debreceni és hajdúböszörményi telephelyeken történik. A telephelyeken található gyártócsarnokok, raktárak több tíz éve kerültek felépítésre az akkori technológiai elvárásoknak megfelelően.

Ezek az átalakítási munkálatok az alábbi épületeket érintették:
Debreceni telephelyen: Irodaház 2. emeletének átalakítása, EH-tű szerelde és Fröccsöntő üzem átalakítása, ETO gázsterilizáló átalakítása
Hajdúböszörményi telephelyen: Alapanyagraktár és szociális blokk, Szárnyasbetét gyártó üzem, Steril üzem zsilipfolyosójának és öltözőinek átalakítási munkái

További információ kérhető:
DISPOMEDICOR ZRT.
4032 Debrecen. Füredi út 98.
Telefon: 52/522-930
E-mail: info@dispomedicor.hu
Honlap: www.dispomedicor.hu

A DISPOMEDICOR Zrt. 2011-2013. évi komplex technológiafejlesztése

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázó neve, címe: DISPOMEDICOR Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Projekt címe: A DISPOMEDICOR Zrt. 2011-2013. évi komplex technológiafejlesztése
Projekt azonosító: GOP-2.1.1-10/C-2010-0015

Projekt leírása:
A DISPOMEDICOR Zrt. az elmúlt évek során több alkalommal pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv  keretén belül elnyerhető fejlesztési támogatásokra. A pályázati támogatásokkal már megvalósult fejlesztések után  a DISPOMEDICOR Zrt. 2011-2013. évi komplex technológiafejlesztése című pályázat nyújtotta támogatás segítségével kívánja megvalósítani a 30 és 50 ml-es pumpafecskendő kifejlesztését és gyártását. Cégünk 1994 és 1995-ben kezdte meg a gyártását amit azóta folyamatosan gyárt és értékesít, mivel rendkívül  keresett termékről van szó. A külföldön is keresett pumpafecskendők értékesítési mennyisége folyamatosan nő. A növekvő igényeket kizárólag a technológia fejlesztésével tudja cégünk kielégíteni. Az orvosi eszközök piacán folyamatosan meg kell felelni az egyre magasabb elvárásoknak, egyrészt a termékek anyagi minősége másrészt az önköltség és ár csökkentése terén. Ezen elvárásokat kizárólag egy új, egyedi, teljes mértékben új technológiai (anyag és energiatakarékos, költséghatékony stb.) eljárással lehet kielégíteni. Számokban kifejezve azt jelenti, hogy jelen minőségben és technológiával 45 Ft/db költségen tudjuk előállítani ezen termékeket, míg a fejlesztések megvalósulását követően magasabb minőségben tudunk gyártani és várhatóan 27 Ft/db lesz az előállítási költség.

A fent megnevezett nyertes pályázatunk keretében 913.500.304.-Ft összköltségvetésű fejlesztés valósulhat meg. A projekt költségvetése 365.400.121.- Ft támogatásból és 548.100.183.- Ft saját forrásból tevődik össze. A DISPOMEDICOR Zrt. 2011. május 20.-án hatályba lépett Támogatási Szerződés értelmében vállalta, hogy a szerződés tárgyát képező fejlesztéseket szerződés szerinti tartalommal és határidővel megvalósítja. A piac sürgető igényei miatt a projekt megvalósítása égető feladat cégünk számára, a már sikeresen folyó fejlesztések mellett. Kapacitásunk jelenleg a megemelkedett igényeket nem tudja ellátni ezért külső forrás bevonásával a projekt minél előbb történő megvalósítását  szorgalmazzuk. A projekt keretében megvalósuló eszközök beszerzésével és a hozzá szorosan kapcsolódó informatikai fejlesztéssel a cég piacképessége javulni fog.

Közreműködő szervezet a MAG Zrt., www.magzrt.hu, Irányító Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfu.hu.

 A DISPOMEDICOR Zrt. 2010. évi informatikai fejlesztése

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázó neve, címe:   DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai  Termékeket Gyártó Zrt.

4032 Debrecen Füredi út 98
Projekt neve: „A DISPOMEDICOR Zrt. 2010. évi informatikai fejlesztése”
Projekt azonosító: GOP-2.2.3-09-2010-0125

Projekt leírás:
A Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zrt. (4032 Debrecen, Füredi út 98.), aki tradicionális egyszerhasználatos orvosi eszközöket gyártó vállalat, folyamatosan pályázott a különböző Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett fejlesztésekhez elnyerhető támogatásokra.

A Dispomedicor Zrt. mint a hazai orvos technikai eszközöket előállító egyik meghatározó társasága nagy gondot fordít informatikai rendszerének fejlesztésére. Ennek a tevékenységének a minél teljesebb megfelelés érdekében pályázta meg a GOP-2009-2.2.3. pályázati lehetőséget és nyerte meg a társaság 2010. évi 40.030.980 Ft összegű informatikai fejlesztésének pályázatával elnyerhető 50%-os intenzitású 20.015.490 Ft-os támogatási összeget. A társaságunk folyamatosan dolgozik a pályázatban vállalt feladatok megvalósításán. Szerződött partnerünk folyamatosan lépteti be azokat a fejlesztéseket, amelyeket a pályázat keretében kívánunk megvalósítani.

A támogatással 2012. év elejével megvalósul az informatikai rendszer egy újabb fontos fejezete.

Közreműködő szervezet a MAG Zrt., www.magzrt.hu, Irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, www.nfu.hu. Humán gyógyászati célú egyszer használatos biztonsági tű gyártástechnológiájának, gyártóberendezésének kifejlesztése

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázó neve, címe:   DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai  Termékeket Gyártó Zrt.

4032 Debrecen Füredi út 98
Projekt neve:„Humán gyógyászati célú egyszer használatos biztonsági t_
gyártástechnológiájának, gyártóberendezésének kifejlesztése”
Projekt azonosító:GOP-1.3.1-09/A-2009-0074

Projekt leírás:
A Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zrt. (4032 Debrecen, Füredi út 98.), aki tradicionális egyszerhasználatos orvosi eszközöket gyártó vállalat, folyamatosan pályázik a különböző Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett fejlesztésekhez elnyerhető támogatásokra. Idén többedszer nyújtott be a jövő egészségügyét szolgáló pályázatot, amelyek mindegyike elnyerte az igényelt támogatást. Az innováció keretében meghirdetett pályázata „Humán gyógyászati célú egyszer használatos biztonsági tű gyártástechnológiájának, gyártóberendezésének kifejlesztése” néven 620 millió Ft-os fejlesztést irányzott elő, amelyhez több mint 217 millió Ft-os támogatást kapott. A beruházásra Debrecenben a Dispomedicor Zrt. székhelyén 2010.01.15-2012.01.10 között kerül sor. A támogatással megvalósuló beruházással olyan új biztonsági tű termékek kerülnek előállításra, amelyeket eddig a gyár nem gyártott, és amelyek beteget és felhasználó személyzetet mindenféle fertőzéstől egyaránt védnek. Az új biztonsági tű iránti kereslet ugrásszerű felfutása várható, mivel az innováció során kifejlesztett termékek a konkurencia áraitól olcsóbbak lesznek, ugyanakkor a világ ezen biztonsági készítményeket fogja előnyben részesíteni. A Dispomedicor Zrt. jelen projektben kifejlesztett tűcsaládja világviszonylatban is szakmai innovációként lép majd fel.

Közreműködő szervezet a MAG Zrt., www.magzrt.hu, Irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, www.nfu.hu. Cellulóz alapú női higiénés termékek gyártástechnológiájának és gyártóberendezésének kifejlesztésére

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázó neve, címe:   DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai  Termékeket Gyártó Zrt.

4032 Debrecen Füredi út 98
Projekt neve:„Cellulóz alapú női higiénés termékek gyártástechnológiájának és gyártóberendezésének kifejlesztésére”
Projekt azonosító:GOP-1.3.1-09/A-2010-0088.

Projekt leírás:
Korábbi híradásunkban is beszámoltunk róla hogy a DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zrt. (4032 Debrecen, Füredi út 98.) tradicionálisan egyszer használatos orvosi eszközöket, műtét-technikai, kötszer és higiénés termékeket gyártó vállalat folyamatosan pályázik különböző Európai Uniós támogatások igénybevételére. A Cellulóz alapú női higiénés termékek gyártástechnológiájának és gyártóberendezésének kifejlesztésére beadott GOP-os pályázatunk 278,6 M Ft-os fejlesztési költségvetéssel, 35%-os támogatással valósulhat meg a társaság hajdúböszörményi gyártelepén. A DISPOMEDICOR Zrt. hajdúböszörményi gyártelepe közel 200 fő munkavállalónak biztosít megélhetést. A támogatások elnyerésével megvalósuló fejlesztésekkel tovább szélesedik a női higiénés termékkör, aminek első termékeit Freesia márkanéven 12 évvel ezelőtt bocsátotta ki a gyártelep.
Jelen pályázat olyan új gyártástechnológiai eljárást honosít meg a gyártelepen, ami eddig még Magyarországon nem volt honos és kifejezetten a nagyon drága alapanyagok olcsóbb anyagokkal való kiváltását teszi lehetővé, úgy hogy közben minőség javulást ér el. A cellulóz alapú női higiénés termékek gyártástechnológiájának kidolgozásával és telepítésével a társaság jövedelmezősége nő, mivel a természetes cellulóz anyagok felhasználása csökkenti az önköltséget.
A beruházás a tervek szerint még ez évben megvalósul és az új gyártás technológiával a termék kibocsátás megtörténik.
                                            
Közreműködő szervezet a MAG Zrt., www.magzrt.hu, Irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, www.nfu.hu. A DISPOMEDICOR Zrt. 2010. évi informatikai fejlesztése

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázó neve, címe:   DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai  Termékeket Gyártó Zrt.

4032 Debrecen Füredi út 98
Projekt neve:„A DISPOMEDICOR Zrt. 2010. évi informatikai fejlesztése”
Projekt azonosító:GOP-2.2.3-09-2010-0125.

Projekt leírás:
A DispomedicorEgyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zrt. (4032 Debrecen, Füredi út 98.), aki tradicionális egyszerhasználatos orvosi eszközöket gyártó vállalat, folyamatosan pályázott a különböző Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett fejlesztésekhez elnyerhető támogatásokra.
A DispomedicorZrt. mint a hazai orvos technikai eszközöket előállító egyik meghatározó társasága nagy gondot fordít informatikai rendszerének fejlesztésére. Ennek a tevékenységének a minél teljesebb megfelelés érdekében pályázta és nyerte meg a GOP-2009-2.2.3. pályázati lehetőséget és nyerte meg a társaság 2010. évi25.399.892 Ft összegű informatikai fejlesztésének pályázatával elnyerhető 50%-os intenzitású 12.699.946 Ft-os támogatási összeget. A támogatással 2013. év elejével megvalósult az informatikai rendszer egy újabb fontos fejezete. Az informatikai fejlesztés során bevezetésre került egy üzleti intelligencia rendszer (BI), táv és csoportmunka rendszerekvalamint egy elektronikus iratkezelési rendszer.
Közreműködő szervezet a MAG Zrt., www.magzrt.hu, Irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, www.nfu.hu.